ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ Β. ΠΕΤΡΟΣ
icon phone ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
2310 700 771

Εγγύηση

Όλα τα προϊόντα που προσφέρονται από την ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ Β. ΠΕΤΡΟΣ καλύπτονται από εγγύηση 6 μηνών από την ημερομηνία του τιμολογίου και καλύπτει ελαττώματα σε υλικά, υπό προϋποθέσεις όπως:

- Τη σωστή εγκατάσταση τους, σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του κατασκευαστή.

- Όλα τα υγρά (λιπαντικά και ψυκτικά) πρέπει να συμφωνούν με τις προδιαγραφές  του κατασκευαστή.

- Ο κινητήρας ή το μηχάνημα πρέπει να υπόκεινται σε τακτική επανεξέταση έτσι ώστε να συμφωνούν με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

- Τα εξαρτήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους.

- Δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε τροποποιημένους κινητήρες/μηχανήματα (που δεν συμμορφώνονται με το εργοστάσιο).

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις δαπάνες που σχετίζονται με την εγκατάσταση, την αφαίρεση και το χρόνο απενεργοποίησης του μηχανήματος / κινητήρα. Η ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ Β. ΠΕΤΡΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να ερευνήσει τα ως προς αντικατάσταση μέρη και τα σχετικά εξαρτήματα που απαιτούνται.

Τα ελαττωματικά προϊόντα πρέπει να συσκευάζονται με ασφάλεια. Μαζί με τη φόρμα, επισυνάψτε ένα αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς και στείλτε το στη διεύθυνση:

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 159

54627-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η εγγύηση καλύπτει μόνο τους άμεσους πελάτες ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ Β. ΠΕΤΡΟΣ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μοναστηρίου 159 Θεσσαλονίκη
T.K: 54627
Τηλ.2310 700 771
Κιν. 6982 182 696
Φαξ 2310 700 771
Email: info@papasteriou.gr
             sales@papasteriou.gr
Like us:   facebook instagram